Evropské centrum armádního generála Karla Janouška.z.s.


          

Generální převor Cyriaků Jiří Stanislav 

Pokusme se zamyslet nad otázkou: Co všechno by měl na počátku 3. tisíciletí ve své osobě spojovat Generální převor jakéhokoliv církevního či jiného řádu?
Jistě a nutně nenucenou přirozenou autoritu, aby dokázal zaujmout již na první pohled; také patřičnou dávku exhibicionismu, aby se dokázal postavit před obyčejný lid s jakýmkoliv sdělením; stejně i notnou dávku drzosti vymoci si na nynější vrchnosti co řádu patří a taktéž i patřičné zkušenosti, jak to z přebujelé byrokratické korupcí prolezlé mašinérie správnými tahy získat. Dále pak by měl ideální generální převor umět správně působit na mladou generaci, aby jí dokázat zábavnou formou předat poselství s odkazem předků a potažmo je tak nenásilně povzbudit ke vstupu do svých řad; a mít v sobě i patřičnou míru citu, ba přímo soucitu podpořenou sociálním cítěním s potřebou charitativní pomoci. To vše, ruku v ruce, by v sobě positivně braný hodnostář mít měl navíc bez okázalé pompéznosti a nabubřelosti, k nimž často pozlátko takovéto vysoké funkce svádí. Podtrženo a sečteno, na znovuobnovovaný řád Křižovníků s červeným srdcem aplikováno je současný generální převor Cyriaků Jiří Stanislav tou nejlepší možnou volbou.
Jiří Stanislav je již celá léta, ne li přímo desetiletí okolím respektovanou personou pevně stojící na svém místě, u níž si ostatní velmi cení a téže i všímají faktu, že v síle své osobnosti propojuje všechny nezbytné povahové rysy či vlastnosti potřebné pro vykonávání této důležité funkce stejně, tak jako aspekty dané mu osudem přímo do vínku, o zkušenostech prověřených v praxi nemluvě. Jiří Stanislav je typickým příkladem renesančního člověka, který je nadán silně múzicky, neméně politicky, hodně charitativně a skromně pedagogicky.

 

Posuďte sami:

Jiří Stanislav – herec a umělec

Na pouť po divadelních prknech se Jiří Stanislav vydal jako herecký elév v ostravském Divadle Petra Bezruče, poté byl přijat na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění do studijního oboru činoherní herectví a jako student hrál na jevišti prestižního Divadla Jiřího Mahena Brno. Tolik milovanému divadlu se Jiří Stanislav věnoval i v exilu, stejně tak jako po návratu zpět do vlasti, kdy se stal hostem scén Městských divadel pražských. V mnoha případech se J. Stanislav dostal i před filmovou či televizní kameru, což dokládají role Wolského v akčním dramatu Fuška, Solkov z kriminálního seriálu Cizinci.; kosmonaut ze 4. dílu Supermana, trenér v dramatu Svlékání kůže, právník z romantického filmu Princ a já 2, majitel právnické firmy z oblíbeného seriálu Velmi křehké vztahy; ředitel věznice v Zodiacovi; snímek Bílé noci či thriller Čtvrtý protokol, kde byl agentem Winklerem.   Podle skutečných událostí napsal námět i spolupracoval na scénáři britsko - amerického filmu Mishy Williamse Hranice, který získal na televizním festivalu v Canes Stříbrnou růži. V čase svého exilu pracoval navíc v anglické BBC jako hlasatel stanice Volá Londýn.

 

Jiří Stanislav – politik a veřejně činná osobnost

Než se Jiří Stanislav vrhl do služeb múz Thálie pracoval jako horník, hasič záchranář a poté nastoupil na vojenskou školu, kterou však ze zdravotních důvodů nedokončil. J. Stanislav se jako veřejně činná osoba dlouhodobě zabývá politikou: v r. 1968 emigroval do Kanady, aby sloužil v kanadské armádě a r. 1974 se stal osobním asistentem kanadského ministra financí Johna Turnera. Po návratu do vlasti byl pověřen funkcí velvyslance Severoamerické obchodní komory a pracoval jako poradce zahraničního oddělení Senátu České republiky. Jiří Stanislav vedl několik let Českou stranu národně socialistickou jako její předseda; politikou komunální se s úspěchem zabýval na postu starosty obce Horní Dubňany a k jeho veřejně prospěšným aktivitám lze přidat i působení v Československé obce legionářské či ve Společnosti generála Ludvíka Svobody. Jiří Stanislav je mimo rozličných ocenění, plaket a pamětních medailí nositelem Záslužného kříže ministra obrany i nositelem Medaile Otakara II.

 

Jiří Stanislav – skromný pedagog a výchovný pracovník

Ve svém soukromém životě je sice Jiří Stanislav ženatý, avšak bezdětný, přestože celý život pracoval s dětmi i s mladými lidmi. V pedagogické práci, ať na rozličných workshopech či při soukromých lekcích a hodinách se Stanislav vždy snažil svým svěřencům vštěpit nejenom lásku k profesi, ale taktéž úctu k dědictví našich otců, stejně jako základy rovného jednání a správného chování. Sám o sobě pak Jiří Stanislav tvrdí, že má rád dobré lidi, psy, kočky i delfíny.

 

Jiří Stanislav – neústupný Sysifos, zachránce a zakladatel

Nezdolná fantazie a umění schopnosti okamžité improvizace pomoci si kdykoliv z jakéhokoliv problému z Jiřího Stanislava činí nevídaný, dosud nedoceněný potenciál, který je vhodně emočně i energicky vložen do znovuobnovení Mezinárodního řádu Křižovníků s červeným srdcem Cyriaci, potažmo i do zmrtvýchvstání historického areálu zámku Jemnice či do zrodu Evropského vojenského lázeňského a rehabilitačního centra Air maršála RAF a armádního generála Karla Janouška.

 

 

Je výborné, že si Cyriaci včas všimli nevyužitého potenciálu Jiřího Stanislava a vložili na jeho bedra náročný úkol, s nímž mu nabídli příležitost zaskvět se v dějinné úloze. Jiří Stanislav výzvu přijal a tak doufejme, že naplno dokáže své široké kvality a zapíše se zlatým písmem do dalších oblastí evropských dějin stejně tak jako do dalších oborů lidské činností.


Mezinárodní řád Křižovníci s červeným srdcem - Cyriaci.
International order. Knights of the cross, with a red heart

Na Pankráci 2, Praha 4 Nusle, 140 00, , 602 213 715