Evropské centrum armádního generála Karla Janouška.z.s.


 

Nová mezinárodní nevládní organizace - Křižovníci s červeným srdcem, se považuje za přímé nástupce a pokračovatele originálního řádu Křižovníků s červeným srdcem, který má staleté tradice jako řád špitálnický.

2012
  • Občanské sdružení Křižovníci s červeným srdcem bylo zrušeno a jeho členové vstoupili do nové organizace. Mezinárodní nevládní organizace Křižovníci s červeným srdcem - Cyriaci, která byla schválena Ministerstvem vnitra v prosinci 2011. V říjnu 2012 byl na zámku slavnostně zahájen projekt Mezinárodního vojenského a rehabilitačního centra a muzea leteckého maršála RAF a armádního generála RNDr Karla Janouška.

2013
  • Vojenské muzeum a zámek byl na jaře zpřístupněn široké veřejnosti. Pokračujeme v opravách a rekonstrukci

Díky Ministerstvu kultury ČR a dalším sponzorům, pokračujeme na obnově zámku Jemnice a vojenského muzea.


Petr Hruška

narozen roku 1960 v Kaplici. 
V letech 1976 až 1979 pracuje jako dobrovolník s dětmi a mládeží. V letech 1979 až 1981 slouží na vojně jako řidič sanitního vozidla. V roce 1992 zakládá ve Velešíně dobrovolnou Farní Charitu svatého Václava a stává se jejím  dobrovolným ředitelem. Roku 1993 zakládá ve Velešíně skupinu České Maltézské Pomoci a v r.1994 se stává členem profesní organizace Asociace Maltézské  Pomoci. V témže roce absolvuje kurz řidičů sanitních vozidel. Po zrušení AMP v roce 1995 je jmenován vedoucím skupiny Akce sv.Lukáše Velešín jenž byla součástí ČMP Praha. V roce 1998 odchází z České Maltézské Pomoci a podílí se na obnově Řádu Křižovníků s červeným srdcem.. První akcí, kterou v roce 1992 organizuje je sbírka věcí určených pro válkou postižené občany. Jugoslávie. Nashromáždil něco přez 10 tun materiálu. Od roku 1993 začíná jako člen ČMP Velešín dovážet humanitární zásilky českým krajanům žijícím  v horských osadách Rumunského Banátu.Tuto činnost vykonává až do roku 1996 kdy vedení ČMP Praha pomoc  krajanům zastavuje. Od roku 1993 do roku 1995 se podílí na organizování koncertů zpěváka Václava Neckáře. Výtěžky z těchto koncertů byly věnovány na humanitární pomoc. Od května roku 2000 do roku 2003 se zúčastňuje školení a výcviku  humanitárních pracovníků pořádaných Agenturou Pavel Kolínský Praha. V roce 2002 pomáhal v Českých Budějovicích při povodních v humanitárním skladě jako skladník-řidič. Pořádá Letní tábory pro děti s rodin se sníženou životní úrovní.Všechnu svoji činnost vykonával jako dobrovolník. 

Ve Starém Městě pod Landštenem kam se  přestěhoval buduje nové sídlo  Řádu Křižovníků s červeným srdcem  a začíná s činností. Dne 18. listopadu téhož roku za pomoci Diecézní  Charity České Budějovice otevírá v místě svého bydliště charitní Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a stává se jeho profesionálním vedoucím.  Od října roku 2005 je členem Psychosociálně intervenčního týmu ČR.
V listopadu roku 1995 obdržel za svoji činnost v ČMP bronzovou medaili ČMP a Řádu Maltézských rytířů. V roce 2003 mu bylo uděleno Čestné uznání KŘESADLO za Nejlepšího dobrovolníka roku 2002 Jihočeského kraje. Byl prvním, který toto nově založené uznání obdržel. V roce 2011 se významně podílí na vybudování a založení Mezinárodní nevládní organizace. Křížovníci s červeným srdcem a na projektu Evropského vojenského vzdělávacího a rekreačního centra Air maršála RAF Karla Janouška, na zámku v Jemnici.

 

 

bratr Hruška s prvním řádovým vozidlem – rok 2000

br.Petr Hruška CCy.


Mezinárodní řád Křižovníci s červeným srdcem - Cyriaci.
International order. Knights of the cross, with a red heart

Na Pankráci 2, Praha 4 Nusle, 140 00, , 602 213 715